Aymie is al enkele jaren welkom in de rangen van Café De Prof. Deze club aan Thomas Moore maakt al meer dan 50 jaar naam in het Antwerpse studentenleven en heeft haar weg gevonden naar het beste studentencafé van Antwerpen. We verzekeren jullie dat ze het café meermaals op dinsdagavond op stelten zullen zetten met hun clubavond… en dat de Praeses de eerste zal zijn die op (en onder) de toog eindigt.