Andoverpia 2018-2019:

Dit academiejaar viert deze hoogstudentenclub haar zestigste verjaardag. Een lustrumjaar dus, waarbij het haar onvolprezen status als ‘Club van’t Stad’ met alle egards kracht zal bijzetten. Als enige in het wijde spectrum aan studentikoze samenraapsels en verenigingen in Antwerpen, heeft Andoverpia de eer en het genoegen zichzelf te portretteren als een echte studentenclub. Een ensemble van studenten aller allooi bij wie tradities, mores, verhevenheid en vriendschap de voornaamste pijlers vormen. Pijlers die noodzakelijk zijn om ten volle te kunnen genieten van wat Antwerpen de student te bieden heeft. In de vorm van clubavonden, besloten cantussen, TD’s, een galabal en zoveel meer, geeft deze club gehoor aan de noden en deugden van de welwillende en dorstige student. Zodoende prijkt Andoverpia al jaar en dag bovenaan als het gaat om deugdelijk bon vivantisme dat het liefst van al veelvuldig gepredikt wordt in haar thuishaven, Café De Prof.
Namens heel Andoverpia: komt ons tegemoet, leert ons kennen en vooral laat het u welgevallen.