Kludde is een volledig onafhankelijke Maritieme(studenten-)club bedoeld voor de studenten Master Maritiem en Logistiek Management (Faculteit Business Economics)… en uiteraard voor eenieder die een oprechte voorliefde voor onze haven en onze stad heeft. Kludde is geen lid van een kring en werd opgenomen in de KVHV-Codex van Leuven. Ze werkt op een onafhankelijke basis. Al van oudsher heeft Kludde haar uitvalsbasis in Café De Prof – een waar icoon in het Antwerpse studentenleven – recht tegenover de Agora van de Stadscampus aan de UAntwerpen in het hartje van de binnenstad.

Waar komt onze de naam vandaan? Kludde is van oudsher een watergeest die het gebied rond de Schelde onveilig maakte. In het Waasland en de Polders stond Kludde bekend als een watergeest die beschonken nachtbrakers besprong en op aan de rug van de onfortuinlijke bleef zitten. De benevelde persoon in kwestie zal – en dat begrijpt u – het op deze manier nog moeilijk hebben om thuis te geraken…

De legende wil dat Kludde énkel verdwijnt bij zonsopgang en zich niet in de buurt van de beeltenis van de maagd Maria waagt. Nu weet u direct waarom de bijgelovige Antwerpenaars het zekere voor het onzekere namen en uit voorzorg op elke hoek van de straat een beeldje voorzagen. Het motto van de (studenten-)club Kludde is dan ook zeer toepasselijk: “Tantum Aurora Liberat” wat we vrij vertalen als: “Slechts het Ochtendgloren Bevrijdt”. Met het studentenlatijn als leidraad kozen we wijnrood – zilver – wijnrood als onze liefdevolle kleuren… en we hopen je ook dit jaar te mogen verwelkomen!

Dixit!